Vadība

 

FNA Valdes priekšsēdētājs - Andrejs Mežals

Dz. 1973. gadā

Maģistra grāds uzņēmējdarbības zinātnēs, Biznesa augtskola “Turība”

Bakalaura grāds ekonomikas zinātnēs, Latvijas Lauksaimniecības universitāte

 

Darba pieredze:

AS „SEB banka”, FM Vērtspapīru tirgus komisija, Latvijas Banka

 

 

 FNA Valdes priekšsēdētāja vietnieks - Mikus Vilsons

Dz. 1973. gadā

Maģistra grāds ekonomikas zinātnēs, Latvijas Universitāte

Bakalaura grāds tiesību zinātnēs, Latvijas Universitāte

 

Darba pieredze:

SIA "Vidzeme Eko", SIA "Fēnikss Finanses"

 

 

 FNA Valdes locekle - Anna Vilsone

Dz. 1979. gadā

Maģistra grāds ekonomikas zinātnēs, Rīgas Tehniskā Universitāte

 

Darba pieredze:

AS „SEB banka”, laikraksts “Telegraf”

 

 

 FNA Valdes loceklis - Raimonds Sarkans

Dz. 1974. gadā

Starptautisko tiesību zinātņu maģistra akadēmiskais grāds,
      Biznesa Institūts RIMPAK Livonija

 

Darba pieredze:

AS "Latvijas pasta banka", FKTK, FM Vērtspapīru tirgus komisija, Ārlietu
                                         ministrija

 

 

 FNA Valdes loceklis - Tālis Laizāns

Dz. 1957. gadā

Maģistra grāds ekonomikas zinātnēs, Latvijas Universitāte

 

Darba pieredze:

AS „Eko investors”, FM Vērtspapīru tirgus komisija, VAS „Latvijas Pasts”

 

 

 FNA Iekšējās revīzijas un uzraudzības vadītāja - Aiga Zeme

Dz. 1974. gadā

Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā, Latvijas Universitāte

  

Darba pieredze:

SEB banka, Swedbanka, Latvijas Unibanka, Latvijas Banka