Sasniegumi


...pēc katra augsta kalna vienmēr būs vēl augstāks!

 


Bez tiesu darbiem

FNA strādā profesionāļi, kuriem darba pieredze šajā jomā jau pārsniedz 5 gadus. Šajā laikā tika risināti un labvēlīgi atrisināti vairāki simti biedriem svarīgi jautājumi un konflikti.
Esam to paveikuši 100% gadījumos bez tiesu darbiem. Jo visus jautājumus risinām pragmātiski un pēc būtības. Līdz šim mums tas ir izdevies. Uzskatām jautājumu risināšanu tiesā, kā pēdējo iespēju, lai rastu to godīgu atrisinājumu.
Finanšu nozarē FNA pilda ombudsmeņa (samierinātāja) funkcijas. Katru konfliktu un nesaskaņas var atrisināt abpusēji izdevīgi, bez liekām izmaksām. Taču, ja ir nepieciešams, tad juridiskam atbalstam FNA ir izveidota spēcīga profesionālu juristu komanda.

Koplīgumi

Esam pirmie Baltijā, kas finanšu nozarē ir noslēguši koplīgumus. Koplīgumos iekļautie nosacījumi ir būtiski labāki nekā likumdošanā noteiktais minimums.

Atzīta pārstāvniecība

Mūsu regulārs darbs, reāls dialogs un pragmātiska rīcība finanšu nozarē ir arī atzīta no darba devēju puses. Esam pilnvērtīgi sociālie partneri finanšu nozarē ar kuriem rēķinās.