Sasniegumi

2015. gada 14. augustā

Seši Latvijā strādājošie SEB grupas uzņēmumi ir apvienojušies vienā koplīgumā

2015. gada augustā SEB AB Rīgas filiāles un Finanšu nozares arodbiedrības (turpmāk – FNA) vadība pirmo reizi ir parakstījusi koplīgumu. Tas nozīmē, ka tagad jau seši Latvijā strādājoši SEB grupas uzņēmumi ir apvienojušies vienā koplīgumā, kas noslēgts starp uzņēmumiem, to darbiniekiem un FNA.

FNA vadītājs Andrejs Mežals izsakās: “Koplīguma parakstīšanas mērķis ir nostiprināt darbinieku sociālās garantijas, pilnveidot dialogu starp darba devējiem un darba ņēmējiem un uzlabot uzņēmumu, to darbinieku konkurētspējas pozīcijas Latvijas finanšu nozarē. Šādi Latvijā tiek iedzīvinātas labākās Skandināvijas darba vides tradīcijas un inovācijas. Iepriekšējo gadu sadarbības pieredze starp SEB grupas uzņēmumiem un FNA ir pierādījusi mūsu biedrības lietderību saviem biedriem. Jau tagad FNA ir atzīta biedru pārstāvniecība 20 finanšu institūcijās Latvijā.”

SEB AB pārstāve Anna Marija Nīstrēma, SEB AB Rīgas filiāles vadītāja, piebilst: „Mēs - SEB AB Rīgas filiāle (SEB Shared Service Centre Rīgā) apkalpojam SEB grupas uzņēmumus visā pasaulē, līdz ar to mums ir svarīgi mūsu darbiniekiem nodrošināt tos pašus darba nosacījumus un apstākļus, kādi ir citiem SEB darbiniekiem Latvijā. Noslēgtais līgums ar FNA ir viens veids, kā veicināt efektīvu dialogu starp darbiniekiem un darba devējiem, kuriem ir kopīgi mērķi – augsta biznesa kvalitāte un ilgtspējīga apmierinātība ar darbu.”

2015. gadā FNA parakstīja koplīgumu ar sešiem SEB grupas uzņēmumiem Latvijā: SEB banka, SEB līzings, SEB dzīvības apdrošināšana, SEB atklātais pensiju fonds, SEB Wealth Management un SEB AB Rīgas filiāle.2015.gada augustā

FNA pagarina visu biedru dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu

Finanšu nozares arodbiedrība (FNA) turpina veiksmīgu sadarbību ar SEB dzīvības apdrošināšanu un pagarina visu biedru dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu vēl uz vienu gadu.

„Lai mūsu biedriem nodrošinātu finansiālu atbalstu neparedzētās dzīves situācijās, 2014. gada jūlijā noslēdzām līgumu ar SEB dzīvības apdrošināšanu par mūsu biedru dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu. Apzinoties, ka šāds drošības spilvens ir ļoti svarīgs mūsu biedriem un viņu ģimenēm, nolēmām sadarbību turpināt. Arodbiedrības biedru apdrošināšana darbojas visā pasaulē 24 stundas diennaktī, katru nedēļas dienu, neatkarīgi no viņa atrašanās vietas – darbā, mājās, aktīvā atpūtā vai citur. Apdrošināšanas līgums paredz dzīvības apdrošinājumu par summu 1000 eiro un nelaimes gadījumu apdrošināšanu par summu 4500 eiro. Arī turpmāk FNA biedru apdrošināšana notiek esoša FNA budžeta ietvaros – mūsu biedriem apdrošināšana ir bez maksas,” – tā stāsta FNA valdes priekšsēdētājs Andrejs Mežals.


SEB dzīvības apdrošināšanas vadītāja Kristīne Lomanovska: „Mēs esam gandarīti, ka FNA izvēlējās mūs par saviem partneriem, un līdzšinējā sadarbība rod turpinājumu. Vairāk nekā puse arodorganizācijas biedru pieteicās mūsu pakalpojumam un vairāki no viņiem jau ir saņēmuši finansiālu atbalstu, kad tika gūtas dažādas traumas. Kopš līguma noslēgšanas kopumā esam izmaksājuši apdrošināšanas atlīdzības vairāk nekā 1100 eiro apmērā un atlīdzību izmaksu iemesli bija sadzīves traumas – kāju lūzumi un meniska plīsums, kas arī ir biežākās mūsu klientu traumas.”

Vairāki no FNA biedriem jau ir saņēmuši finansiālu atbalstu, kad tika gūtas dažādas traumas. Kopš sadarbības līguma noslēgšanas kopumā ir izmaksātas apdrošināšanas atlīdzības vairāk nekā 1100 eiro apmērā un atlīdzību izmaksu iemesli bija sadzīves traumas – kāju lūzumi un meniska plīsums.
FNA biedru apdrošināšana darbojas visā pasaulē 24 stundas diennaktī, katru nedēļas dienu, neatkarīgi no viņa atrašanās vietas – darbā, mājās, aktīvā atpūtā vai citur.
Apdrošināšanas līgums paredz dzīvības apdrošināšanu par summu 1000 eiro un nelaimes gadījumu apdrošināšanu par summu 4500 eiro.
Arī turpmāk FNA biedriem apdrošināšana ir bez maksas un ir pieejama tiem biedriem, kuri regulāri veic biedru naudas iemaksas.

FNA biedriem, kuri jau bija pieteikušies dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai, nekādas papildu darbības nav jāveic.


Tiem, kuri vēlas sākt izmantot pakalpojumu:
aicinām pieteikties FNA biedru dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanas programmai un iepazīties ar tās nosacījumiem.
aizpildiet un atsūtiet Pieteikumu un Iesniegumu par labuma guvēju uz adresi Tērbatas iela 14-2, Rīga, LV-1011.2014. gada 31. martā

2014. gada martā ir parakstīts sadarbības memorands starp Latvijas Finanšu nozares arodbiedrību (FNA) un Eesti Finantssektori Töötajate Liit (Igaunijas finanšu nozares darbinieku asociācija – EFL). Memoranda mērķis sekmēt efektīvas un atklātas sadarbības un informācijas apmaiņas veidošanu starp finanšu nozares dalībniekiem abās valstīs. Sadarbības memoranda uzdevumi ir veicināt sadarbību starp Latvijā un Igaunijā strādājošajām finanšu institūcijām un to struktūrvienībās strādājošajiem darbiniekiem, lai radītu darba ņēmējiem stabilu, drošu un izaugsmes veicinošu darba vidi un sociālos nodrošinājumus.


2014. gada 7. februārī

Finanšu nozares arodbiedrība (turpmāk tekstā – FNA) un SEB grupas uzņēmumi Latvijā ir parakstījusi vērienīgāko koplīgumu banku nozarē. Baltijas mērogā tas ir ļoti svarīgs notikums finanšu sektorā strādājošajiem darba ņēmējiem un darba devējiem, jo koplīgumā nostiprinātās normas būtiski uzlabo darba ņēmēju darba un sociālās garantijas un atrunā partnerattiecību kārtību starp darba devēju, darba ņēmēju un FNA.


FNA valdes priekšsēdētājs Andrejs Mežals: „Galvenais koplīguma parakstīšanas mērķis ir nostiprināt Latvijas finanšu sektorā strādājošajiem darba devējiem – ilglaicīgus, augsti kvalificētus un apmierinātus darbiniekus un darba ņēmējiem – modernu, drošu un stabilu darba vidi ar augstām sociālām garantijām. Noteikti jāatzīmē, ka dotajā jomā SEB grupas uzņēmumi Latvijā jau ir līderi visā Baltijā, visplašāk domājot par darbinieku darba apstākļiem, sociālajām garantijām un sadarbojoties ar FNA. Šobrīd FNA norit darbs arī ar citām finanšu institūcijām, kas ir izrādījušas interesi sadarboties.”


FNA darbojas kopš 2012. gada un šobrīd apvieno vairākus simtus biedru no vairākām Latvijas finanšu institūcijām (Altum, Banka Citadele, DNB banka, Ergo Insurance SE Latvijas filiāle, FKTK, If P&C Insurance AS Latvijas filiāle, Nordea banka Latvijas filiāle, SEB banka, SEB līzings, SEB dzīvības apdrošināšana, SEB atklātais pensiju fonds, SEB Wealth Management, SEB AB Rīgas filiāle, Latvijas Pasta banka un Unicredit bank).


FNA darbības mērķis ir izveidot Latvijā un Eiropā atzītu savu biedru ekonomisko un sociālo interešu pārstāvniecību, jo tikai „KOPĀ MĒS VARAM VAIRĀK”.2014. gada 2. janvārī

2014. gadā FNA ievieš "Iestāšanās maksu" 2 mēnešu biedru naudas apmērā - 14 EUR un
FNA biedra maksa mēnesī līdz 2013. gada 31. decembrim ir 5.00 LVL, kas eiro valūtā ir 7.11 EUR, bet no
2014. gada 1. janvāra FNA biedra maksa mēnesī ir 7.00 EUR!!!

 


2013. gada 7. decembrī

FNA biedri uzrīkoja saviem bērniem un sev Ziemassvētku ballīti. Tā bija pirmā FNA Ziemassvētku balle. KOPĀ MĒS VARAM VAIRĀK!


2013. gada 21. novembrī

Noslēgusies aptauja par Ziemassvētku pasākumu bērniem. Galarezultātā, pamatojoties uz biedru aptauju, pasākums notiks.
Aptaujas rezultāti:
Jā 129 (76%)
Nē 28 (16%)
Cits 13 (8%)

 


2013. gada 1. oktobrī

Kā jau tika ziņots, FNA (Finanšu nozares arodbiedrība) valde pieņēma lēmumu pievienoties iniciatīvai "Godīgs eiro ieviesējs". Saskaņā ar sadarbības memorandu FNA valde informē:

FNA biedra maksa mēnesī līdz 2013. gada 31. decembrim ir 5.00 LVL, kas eiro valūtā ir 7.11 EUR;
No 2014. gada 1. janvāra FNA biedra maksa mēnesī ir 7.00 EUR.

 


2013. gada 9. septembrī

FNA ir pievienojies iniciatīvai "Godīgs eiro ieviesējs"

 

 


2013. gada 1. jūlijs

Ir atvērta Finanšu nozares arodbiedrības mājas lapa.