Iestāšanās

2014. gadā FNA ievieš "Iestāšanās maksu" 2 mēnešu biedru naudas apmērā - 14 EUR un FNA biedra maksa mēnesī līdz 2013. gada 31. decembrim ir 5.00 LVL, kas eiro valūtā ir 7.11 EUR, bet no 2014. gada 1. janvāra FNA biedra maksa mēnesī ir 7.00 EUR!!!
_____________________________________________________________________
Augsti novērtējot mūsu darbinieku iepriekšējo veikumu, aizstāvot finanšu nozares darbinieku intereses, mums savu interešu aizstāvību uztic Latvijas lielāko banku, apdrošināšanas un citu kompāniju darbinieki.

PIEVIENOTIES VIŅIEM ESIET AICINĀTI ARĪ JŪS!

Lai iestātos nepieciešams aizpildīt attiecīgus dokumentus.


Tikko uzzināju, ka arī SEB banka veido savu arodorganizāciju, jau zināju, ka noteikti tajā iestāšos. Par šādu organizāciju, kas pārstāv darbinieku intereses un tiesības, jau biju dzirdējusi. Man pazīstami cilvēki tādā sastāvēja jau vairākus gadus. Un biju dzirdējusi tikai pozitīvas atsauksmes.

Katram cilvēkam ir savas stiprās un vājās puses zināšanu jomā, neviens mēs neesam vienādi zinoši visur. Man sveša šajā gadījumā ir tiesību joma – precīzāk, īsti nepārzināju savas tiesības kā darba ņēmējs, nezinu, ko varu prasīt no darba devēja, cik daudz prasīt un kādos gadījumos drīkstu izteikt savas pretenzijas vai priekšlikumus. Uzskatu, ka tādas lietas ir jārisina zinošiem un profesionāliem cilvēkiem.

Es šādu organizāciju uztveru kā vidutāju problēmgadījumu vai konfliktu risināšanā starp darba devēju un darba ņēmēju. Mēs neviens neesam pasargāti no nejaušībām. Neesam pasargāti no restrukturizācijām uzņēmuma iekšienē. Un šajās situācijās ir ļoti labi, ka mani var pārstāvēt profesionāls cilvēks, kas darīs visu, lai apmierinātas būtu abas puses.

Esmu dzirdējusi komentārus no kolēģiem: – „Bet kāpēc man jāstājas, kas man par to būs?” Man šādi jautājumi liekas mazliet muļķīgi. Jo apdrošinot savu dzīvokli, es taču apdrošinātājam neprasu – „Bet kas man par to būs?” Es zinu, ka nelaimes gadījumā apdrošinātājs man palīdzēs!

Tāpat ir būt par biedru arodorganizācijā – es zinu, ka nepieciešamības gadījumā man būs, kas palīdz!
IESTĀŠANĀS


Kādēļ esmu arodbiedrības biedrs?
Tas ir elementāri.
Tā ir apdrošināšana.

Mēs bieži vien apdrošinām savu īpašumu, savu dzīvību, savu auto, bet kāpēc gan neapdrošināt savu darbu?
Lai arī cik labs nebūtu darba devējs, tomēr, bieži ir dzirdēts par situācijām, kad darba devējs tādu vai savādāku iemeslu dēļ vēlas pārtraukt darba attiecības, pamainīt darba līgumu, palielināt slodzi, vai kaut kādā savādākā veidā izraisa nepatīkamu situāciju. Nez vai ir daudz tādu cilvēku, kas nav juristi, bet orientējas visos darba likumdošanas sīkumos.
Gluži pretējā situācijā parasti ir finanšu sektora darba devēji – to rīcībā ir juristu komandas, kas var samulsināt jebkuru, pat visizglītotāko darbinieku, ja tas nav speciālists juridiskajos jautājumos.
Šajā gadījumā cilvēkam nāk palīgā arodbiedrības speciālists. Darbiniekam ir aizsardzība, „aizmugure”. Viņš nav viens. Viņš maksā par to, lai būtu šī drošības sajūta, un zina, ka vajadzības gadījumā viņam palīdzēs. Kaut vai ar izdevīgākiem līguma laušanas nosacījumiem, kas arī nav maz. Piemēram, atlaišanas gadījumā saņemt četras algas.
Bez tam, visa finansiālā puse ir caurspīdīga un viegli izsekojama.
Katrā ziņā, apsvērdams visus „par” un „pret”, izlēmu par labu „par”. Ikmēneša biedra naudas maksu jebkurā gadījumā nejūt uz vispārējā rēķinu un izdevumu fona.